Stichting De Zevensprong
Stichting de Zevensprong beschikt over en handelt conform een privacy verklaring (hier te downloaden).

Copyright © 2018 by Stichting De Zevensprong  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmasterzevensprong@ziggo.nl

Welkom    
Of stuur een e-mail.

Stichting De Zevensprong beschikt over de ANBI-status, zie de ANBI-pagina voor meer informatie.
Stichting de Zevensprong beschikt over en handelt conform een privacy verklaring (hier te downloaden).

Heeft u opmerkingen over of suggesties voor de website, dan kunt u via e-mail contact opnemen met de webmaster.

Clubgebouw "De 7-Sprong"
                              telefoon: 0252 - 21 41 83
Rusthofflaan 27a
                                              bank IBAN: NL46 RABO 0357 2055 10
2171 ET Sassenheim                                BIC: RABONL2U
Epco Boerema (voorzitter)
Frans Snaar (secretaris)
Martien Beuning (penningmeester)
Piet Turk (bestuurslid)
De stichting "De Zevensprong" is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1971 ten doel stelt: het organiseren van creatieve, sportieve en sociale activiteiten ten behoeve van verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten. Hieronder vallen aangepaste sport- en recreatie activiteiten in de regio Bollenstreek (Noordelijk Zuid-Holland).

De deelnemers variëren van 5 jaar tot 55+ en wonen thuis, in een appartement of in een instelling. De mate van zelfstandigheid is zeer divers, maar de gemiddelde deelnemer is redelijk zelfstandig.

Door meer dan 100 vrijwilligers worden er, behalve wekelijkse activiteiten, ook jaarlijks grote activiteiten georganiseerd. Dankzij hen, de bijdragen van de deelnemers en vele giften van particulieren, verenigingen, bedrijfsleven en gemeenten, kunnen deze activiteiten worden georganiseerd.

De activiteiten vinden plaats in het eigen clubgebouw aan de Rusthofflaan 27a in Sassenheim, maar ook bij reguliere vrijetijdsorganisaties.

Indien u nog vragen hebt, of zich als donateur wilt aanmelden, dan kunt u bellen met één van de leden van het bestuur:
telefoon: 0252 - 22 14 78 of 06 - 18 60 92 19
telefoon: 0252 - 41 14 19 of 06 - 12 97 22 44
telefoon:  071 - 36 14 303 of 06 - 54 67 63 13
telefoon: 0252 - 41 53 13 of 06 - 12 51 90 88